Εσωτερικο Ελος Νεοχωρουδας

Κεντρικής Μακεδονίας
Ωραιοκάστρου
EL52203300
39,74
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°42'54''N 22°51'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή