Εσωτερικο Ελος Κρηνης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52203000
4,41
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°24'21''N 23°8'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή