Παρακτιο Ελος Μικρας

Κεντρικής Μακεδονίας
Θέρμης
EL52202600
647,58
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°32'17''N 22°58'41''E
Εξαγωγή σε PDF
Παράτιο Έλος Μίκρας. Ημερ. Λήψης: 28/06/2019.

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Μίκρας βρίσκεται στο δυτικό παράκτιο άκρο του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των εκβολών του χειμάρρου της Θέρμης και του ποταμού Ανθεμούντα και συνορεύει με το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Διοικητικά, τμήμα της περιοχής ανήκει στον Δήμο Θέρμης και τμήμα της στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Καταλαμβάνει έκταση στη χέρσο περίπου 65 εκτάρια (Φυτώκα κ.άλ. 2020). Ο υγρότοπος καλύπτεται κυρίως από μονοετή και πολυετή ποώδη φυτά. Σημαντική είναι η παρουσία αλόφυτων. Ο υγρότοπος κατακλύζεται κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο διατηρώντας στο κεντρικό τμήμα ενιαία υδατοσυλλογή έκτασης περίπου 5 εκταρίων. Στα όρια με τη χέρσο παρατηρούνται είδη χαρακτηριστικών των διαταραγμένων εδαφών. Στην περιοχή απαντούν επίσης διάσπαρτα αρμυρίκια σχετικά μικρής ηλικίας. Το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελεί ιδιοκτησία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1936, ενώ τμήματα της περιοχής αποτελούν ιδιοκτησίες του Αεροδρόμιου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Παράτιο Έλος Μίκρας. Ημερ. Λήψης: 28/06/2019.
Παράκτιο Έλος Μίκρας

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
Μπουρδάκης Σ. & Μ. Παναγιωτοπούλου 2022 Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των παράκτιων υγροτόπων της εκβολής του ποταμού Ανθεμούντα για .pdf Μπουρδάκης Σ. & Παναγιωτοπούλου Μ. 2022. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των παράκτιων υγροτόπων της εκβολής του ποταμού Ανθεμούντα (Παράκτια Έλη Περαίας και Μίκρας, έλη αεροδρομίου Θεσσαλονίκης) για το χαρακτηρισμό τους ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. 23 σελ. + παραρτήματα