Παρακτιο Ελος Μικρας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52202600
647,58
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°32'17''N 22°58'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή