Λιμνοθαλασσα Θαλασια Βρασνων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52202400
26,29
19,96
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
40°40'55''N 23°41'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220009 ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220003 ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή