Εκβολη Ρεματος Φοινικα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52202300
11,36
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°33'35''N 22°58'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή