Εκβολη Ρεματος Λογκαριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αμφίπολης
EL52202100
18,36
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°45'29''N 23°45'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή