Εκβολη Ρεματος Βρασνων 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52202000
10,55
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°41'44''N 23°41'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή