Εκβολη Ρεματος Ασπροβαλτας 3

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52201800
7,28
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°43'46''N 23°42'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή