Εκβολη Ρεματος Ασπροβαλτας 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Βόλβης
EL52201700
5,86
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°42'58''N 23°42'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή