Εκβολες Ρεματων Νεας Μηχανιωνας 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52201500
2,44
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°27'19''N 22°51'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή