Εκβολες Ρεματων Νεας Μηχανιωνας 1

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52201400
1,29
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°27'15''N 22°51'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή