Τεχνητα Λιμνια Λιβαδιων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52201200
411,89
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°41'42''N 22°46'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή