Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Αξιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52200700
150,10
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°39'12''N 22°46'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή