Παρακτιο Ελος Παλιουρων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52200600
379,61
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°26'7''N 22°51'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή