Λιμνοθαλασσα Αλυκης Αγγελοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52200500
2003,69
1985,84
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
40°28'59''N 22°49'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220005 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220005 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή