Λιμνοθαλασσα Επανομης και Παρακειμενα Ελη

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52200400
4218,73
3864,23
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
40°23'2''N 22°54'30''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Τσαΐρι Δήμου Επανομής
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220011 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220012 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή