Τεχνητο Λιμνιο Δασκιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102700
1,17
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°20'1''N 22°10'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή