Τεχνητο Λιμνιο Ροδακινιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102600
3,77
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°39'39''N 22°4'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή