Τεχνητη Λιμνη Ασωματων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102500
2187,28
1612,29
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°26'18''N 22°12'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1210002 ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή