Τεχνητη Λιμνη Αγιας Βαρβαρας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102400
1319,25
544,18
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°29'26''N 22°15'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1210002 ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή