Τεχνητα Λιμνια Σφηκιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102300
7,56
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°23'41''N 22°13'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή