Τεχνητα Λιμνια Συκιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102200
3,75
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°26'28''N 22°21'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή