Τεχνητα Λιμνια Μαρινας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102100
6,13
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°41'14''N 22°5'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή