Τεχνητα Λιμνια Γιαννακοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52102000
4,82
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°41'0''N 22°4'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή