Τεχνητο Λιμνιο Σφηκιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52101900
28,84
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°22'39''N 22°16'35''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή