Τεχνητο Λιμνιο Γεωργιανων

Κεντρικής Μακεδονίας
Βέροιας
EL52101600
5,52
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°28'3''N 22°11'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μικρή Σάντα

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή