Τεχνητο Λιμνιο Ανω Σελιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52101500
108,43
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°37'10''N 21°53'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή