Μικρες Λιμνες Προφητη Ηλια

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52101200
2,82
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°29'6''N 21°56'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή