Μικρες Λιμνες Κουμαριας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52101100
1,53
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°30'47''N 22°2'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή