Μικρη Λιμνη Ναουσας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52101000
3,69
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°39'58''N 21°55'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή