Τεχνητα Λιμνια Ροδοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Νάουσας
EL52100800
80,10
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°41'21''N 22°0'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή