Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Λουδια Μολοβιανας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52100700
48,05
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°38'7''N 22°35'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή