Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Αλιακμονα Παλιοποταμου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52100600
1853,21
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°35'29''N 22°27'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λουτρό

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή