Τεχνητα Λιμνια Σχοινα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52100400
23,12
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°38'58''N 22°26'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή