Μικρη Λιμνη Παλιομανας Ζερβοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52100200
15,62
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°38'57''N 22°14'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή