Παρακτιο Ελος Δενδροποταμου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52000107
1061,83
61,79
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°38'34''N 22°53'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220002 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή