Εκβολη Ποταμου Λουδια

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52000105
1488,81
1488,81
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°33'12''N 22°39'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές Προστασίας της φύσης ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Γαλλικού, Αξιου, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκής Κίτρους, Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου
GR99 - Άλλα Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές γεωργικών καλλιεργειών Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, ΚΣ
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220010 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220002 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή