Δελτα Αξιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52000104
33342,95
33342,95
Δέλτα
Marine/Costal
2020
40°33'30''N 22°45'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR02 - Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της φύσης ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές Προστασίας της φύσης B1, B2, ΒΞ, B4, B5, ΒΔ, B7
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές Προστασίας της φύσης ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δέλτα Αξιου (Χαλάστρας)
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Γαλλικού, Αξιου, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκής Κίτρους, Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου
GR99 - Άλλα Εθνικό Πάρκο Αξιου - Περιοχές γεωργικών καλλιεργειών Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, ΚΣ
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220010 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1220002 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή