Εσωτερικα Ελη Τυρφωνων Βορα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL50000200
230,11
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°53'56''N 21°49'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1240001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή