Λιμνη Βεγοριτιδα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL50000100
49569,47
49569,47
Λίμνες
Inland
2020
40°45'7''N 21°47'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340004 ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή