Τεχνητα Λιμνια Πεντε Πηγαδιων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54305700
0,72
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°23'12''N 20°54'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή