Μικρη Λιμνη Δολιανων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54305500
14,11
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°58'29''N 20°36'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή