Εσωτερικα Ελη Δολιανων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54305300
103,05
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°53'52''N 20°35'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή