Μικρες Λιμνες Ανω Καλαμα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54305100
56,14
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°52'30''N 20°35'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή