Μικρες Λιμνες Ανω Πεδινων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54305000
3,87
2,21
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°52'9''N 20°42'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΗΤΣΙΚΕΛΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή