Τεχνητο Λιμνιο Ασπραγγελων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304900
0,68
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°50'27''N 20°41'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή