Μικρες Λιμνες Γρεβενιτιου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304700
0,41
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°49'28''N 20°59'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή