Εσωτερικο Ελος Ριαχοβου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304600
339,33
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°48'19''N 20°34'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή