Τεχνητο Λιμνιο Ασφακων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304400
5,86
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°46'1''N 20°45'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή