Τεχνητο Λιμνιο Πρωτοπαππα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54304300
2,34
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°46'11''N 20°42'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή